Urheiluhistoriaa

Näille sivuille on otettu katkelmia Seppo Pirttimäen vuonna 1998 kirjoittamasta Virolahden Sammon historiasta. Kirja löytyy mm. Virolahden kirjastosta.

”Tämmöisiksi sysääjiksi olivat kai seuramme perustajat ajatelleet tätä seuraamme. Ja voimme sanoa, siinä he ovat osuneet aivan oikeaan. Onhan siitä selvänä todistuksena nyt jo verrattain lukuisa nuoriso parvi, jonka näemme kesäisin kentillämme kisailemassa.” (Virolahden Sammon sihteeri Eero Villi, 1917)

Urheiluseurat syntyvät

Virolahden ensimmäinen urheiluseura, Ripeys-seura, perustettiin talvella 1888. Ripeys-seuran sääntöjen mukaan ”se panee toimeen kilpa-ampumista, purjehtimisia, hiihtämisiä, seuranäytelmiä, kansanhuveja ja suomalaisen kirjallisuuden levittämistä sekä muita yleishyödyllisiä ja siveellisiä huveja”. Seuralla oli myös oma torvisoittokunta. Ripeys-seura rakensi Pyterlahteen v. 1891 oman talon, joka kuitenkin paloi poroksi 9.1.1894. Talon palaminen oli sysäys koko Ripeys-seuran lakkauttamiselle, joka tapahtui 26.2.1895.

Vuonna 1894 perustettiin Häppilään ja seuraavana vuonna Länsikylään voimisteluseurat. Virojoen VPK:n yhteyteen perustettiin vuonna 1897 Riento -niminen seura. Hämeenkylään perustettiin v. 1898 suksimiesseura ja samana vuonna mainitaan myös Häppilän hiihtoyhdistys. Pihlajan raittiusyhdistyksellä oli v. 1902 perustettu urheilukerho ja v. 1904 aloitti Vaalimaan raittiusyhdistyksen urheilukerho, joka muuttui v. 1908 urheiluseura Visaksi. Häppilän raittiusseuran Herättäjän urheiluosasto muuttui 19.11.1905 Häppilän kansakoululla pidetyssä kokouksessa itsenäiseksi voimistelu- ja urheiluseuraksi. Kalle Jaakkolan esittämänä uusi seura otti nimekseen Sampo. Tällä seuralla oli myöhemmin tärkeä rooli Virolahden Sammon syntymisessä. Vuonna 1911 perustettiin Säkäjärven Vihuri ja Pitkäpaaden Hyrske.

Virolahden Sampo perustetaan

Kesällä 1912 Voimistelu- ja urheiluseura Sammossa toimivat Länsi-Virolahden urheilumiehet kutsuivat koolle kokouksen koko pitäjän yhteisen urheiluseuran perustamiseksi. Kokoukseen ei kuitenkaan tullut ketään. Seuraavana keväänä yritettiin uudelleen. 4.5.1913 tehtiin voimistelu- ja urheiluseura Sammon kokouksessa seuraavanlainen päätös: ”Keskusteltiin yhteisen seuran perustamisesta ja kaikkien Virolahden Voimistelu- ja Urheiluseurojen keskinäisten kilpailujen järjestämisestä. Päätettiin lähettää kiertokirjeet kaikille pitäjämme seuroille y.m. voimistelun ja urheilun harrastajille. Kirjeiden lähettäjiksi valittiin Herman Selin ja Viljo Klami. Seurojen yhteinen kokous päätettiin pitää sunnuntaina Kesäkuun 1 p. klo 10 a.p. Työväenyhdistyksen talolla, jossa jokaikisen pitäjämme seurojen edustajien tulee olla läsnä. Mainittuun kokoukseen valitsi seuramme edustajikseen K. Jaakkolan, A. Kormun, K. Takalan, H. Selinin ja V. Klamin”. Tällä kertaa kutsu tuotti toivotun tuloksen ja Virolahden Sampo perustettiin.