Tietosuojaseloste

Lähettämällä tietoja Virolahden Sampo verkkosivuston kautta hyväksyt että tietojanne saa käsitellä verkkosivuston ylläpitäjät, tietoja käsittelevät yritykset ja niiden henkilökunta. Lähettämällä lomakkeen hyväksytte myös että henkilötietonne ja niihin verrattavissa olevia tietoja kuten IP, selaintiedot tapahtumasta voidaan tallentaa verkkosivujemme tietojärjestelmään.

Verkkosivuston ylläpitäjät: Virolahden Sampo ry, Mainostoimisto RIIMA , DL Data Oy
Tietojenkäsittelijät: Zoner Oy, Linx Telecommunications B.V

Evästeiden käyttö:
Käytämme verkkosivuilla pakollisia palveluiden tarjontaan vaadittavia evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt pakollisten evästeiden käytön. Evästeitä ei käytetä markkinointiin.

Verkkosivuston suojaus

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: virolahdensampo.net Virolahden Sampo ry
  Y-tunnus: 0276327-1
  Osoite: Ilmakuja 3,
  Postinumero:49900
  Postitoimipaikka:Virolahti
  Puhelinnumero: 0400 607 241
  Sähköpostiosoite: harri.tolsa@hotmail.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Nimi: Tuula Karhu
  Y-tunnus: 0276327-1
  Osoite: Ilmakuja 3,
  Postinumero:49900
  Postitoimipaikka:Virolahti
  Puhelinnumero: 050 350 5466
  Sähköpostiosoite: tuula.karhu@tkkp.fi
 3. Rekisterin nimi
  Nimi: Virolahden Sampo Verkkosivustorekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
  Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
 5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Verkkosivujen lomakkeiden kautta käyttäjän itse syöttämät tapahtumiin ilmoittautumistiedot kuten, nimi, puhelin, sähköposti, sarja, viesti, yhteydenottotapa ja tapahtumatiedot, kuten IP ja Selaintiedot.
 7. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
 8. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja:
  Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).
 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja voi käsitellä ylläpitäjät, dataprosessorit, tietojenkäsittelijät. Tietoja ei siirretä EU talousalueen ulkopuolelle.
 10. Evästeiden (cookies) käyttö
  Käytämme sivuillamme pakollisia palvelun tarjontaan vaadittavaa ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 1. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
  Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 2. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 3. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttösuoramarkkinointitarkoituksiin.